We are hiring an Executive Director!

 

Founded in 1963, St. Vladimir Institute is the pre-eminent Ukrainian-Canadian cultural and academic centre in downtown Toronto. The Institute’s facilities include a 46-room post-secondary student residence, museum, art gallery, banquet halls, office spaces and a community theatre. St Vladimir’s serves as a meeting place for panel discussions, conferences and seminars and attracts academics and other speakers from across Canada, Ukraine and elsewhere. It is a venue for public meetings and social events for Ukrainian-Canadians in the GTA.

St Vladimir Institute is currently accepting applications for the position of Executive Director. Responsibilities:

 • Supervise staff on daily operations, programming, residence and facility rental;

 • Establish employment and administrative policies and procedures;

 • Establish and implement strategic relations with social, civic and private sector organizations to enhance the image of SVI;

 • Strengthen relations with other Ukrainian-Canadian organizations;

 • Plan and implement fundraising initiatives and membership/volunteer recruitment;

 • Plan and implement SVI marketing material, media relations, social media and other communication tools to strengthen the SVI brand;

 • Draft annual operating budget and capital expenditures;

 • Other responsibilities as assigned by the Board of Directors. Qualifications:

 • Demonstrated experience with staff supervision, fundraising and member/volunteer recruitment;

 • Demonstrated experience with drafting annual budgets in the not-for-profit sector;

 • Demonstrated experience in marketing, public- and media-relations;

 • Demonstrated experience working with boards of directors in the not-for-profit sector;

 • Demonstrated ability at workplace multi-tasking, motivation and self-direction;

 • Knowledge of the Ukrainian-Canadian organizational ecosystem in the GTA;

 • Working knowledge of Ukrainian and English languages. To learn more about SVI, please visit: www.stvladimir.ca

Application deadline: Friday July 5. Interested candidates should submit a copy of their resumé and cover letter to: svi@stvladimir.ca. All applications will be treated with strict confidentiality.

Інститут Св. Володимира Виконавчий Директор

Заснований у 1963 році, Інститут Св. Володимира став передовим українсько-канадським культурним та освітнім осередком у центрі Торонто. У приміщенні Інституту знаходяться гуртожиток на 46 студентських кімнат, музей, мистецька галерея, банкетний зал, офіси та театр. Інститут - це місце проведення дискусій, конференцій та семінарів науковців з усієї Канади, України та інших країн. Він став центром громадських зустрічей та подій українсько-канадської спільноти з Торонто і передмість.

Протягом червня Інститут Св. Володимира приймає аплікації на позицію Виконавчого Директора. Обов’язки:

 • Направляти та забезпечувати проведення працівниками Інституту щоденних операцій: програм, оренди кімнат гуртожитку та аудиторій;

 • Підготовка трудових договорів працівників та адміністративних контрактів і процедур;

 • Створення і впроваджування стратегічних відносини з соціальними, громадськими та приватними

 • організаціями з метою посилення іміджу Інституту;

 • Зміцнення відносини з іншими українсько-канадськими організаціями;

 • Планування і здійснення заходів фондових збірок, розширення рядів членства та добровольців Інституту;

 • Планування та впроваджування маркетингових матеріалів для зміцнення бренду Інституту, залучаючи масмедіа, соціальні медіа та інші засоби комунікації;

 • Проектування річного бюджету оперативних та капітальних витрат;

 • Інші обов'язки, покладені Радою Директорів Інституту. Кваліфікації:

 • Продемонструвати досвід роботи з персоналом, збірки фондів та набором добровольців;

 • Продемонструвати досвід розробки щорічних бюджетів у некомерційному секторі;

 • Продемонстровати досвід маркетингу, громадських та медіа відносин;

 • Продемонстровати досвід роботи з радами директорів у некомерційному секторі;

 • Продемонструвати здатність виконувати багатовекторні завдання на робочому місці, мотивацію і цілеспрямованість;

 • Знання українсько-канадської організаційної екосистеми Торонто та навколишніх міст;

 • Знання української та англійської мов.

Щоб дізнатися більше про Інститут Св. Володимира, просимо відвідати: www.stvladimir.ca

Термін подання заявок: п'ятниця, 5 липня 2019 р. Зацікавлені кандидати повинні подати копію своїх resumé і супровідний лист на svi@stvladimir.ca. Всі аплікації розглядатимуться з суворою конфіденційністю.

 
 
oksana hawrylak